Toronto Prep School (TPS), 2009 yılında kurulmuş ve Toronto’da yer alan Ontario Eğitim Bakanlığı tarafından akredite edilmiş, özel bir okuldur. Konum itibari ile Toronto’nun en iyi semtlerinden birindeki  bir kentsel kampüste yer alır. Okulun, 2015-2016 yılları arasındaki toplam öğrenci sayısı 300 olup, 7. sınıf ile 12. sınıf arasında bulunan öğrencilere eğitim sunmaktadır.

 Toronto Prep School zengin akademik programının yanında öğrencilerinin kişilik ve becerilerinin gelişmesine oldukça önem verir. Öğrencilere sadece akademik bilgi vermek yerine onların kendi başlarına hareket etmeleri, iham almaları ve seçimler yapmaları yönünde yüreklendirir. Okul, bu yönlerini açığa çıkararak öğrencilerini zorlayan bir akademik program sunmaktadır. , öğrencilerin keşif ve gözlem yeteneklerini ortaya çıkarmak TPS’daki eğitim sürecinin bir parçasıdır

TPS’un en büyük amaçlarından birisi de öğrencileri seçtikleri kariyere doğru yöneltmek ve bu kariyer hedeflerini başarmak için gereken akademik araçlar ve yaşam becerileri ile öğrenciyi donatmaktır. Teknolojik değişimin ve bilgi teknolojilerinin hayatımızın her alanına etkisi göz önüne alındığında, öğrencilerin bu konular üzerinde ustalık kazanması çok önemlidir. Okul, kendine güvenen ve sorumluluk alabilen öğrenciler yetiştirmeyi, onların  gelişmeleri, etkili iletişim kurmaları ,bilgi sahibi olurken aynı zamanda üretken düşünmelerini sağlamak amacı ile eğitim vermektedir.

7. ve 8. sınıflarda sunulan akademik dersler içinde Matematik, Bilgisayar, Sanat, İngiliz Edebiyatı, Fransızca, Beden Eğitimi, Drama ve Entegre Teknoloji dersleri yer almaktadır. Okul, Bu zengin ders içerikleri ile birlikte küçük sınıflarda eğitim vermektedir  Küçük sınıflar, öğretmenin öğrencisini daha yakından tanımasını ve daha iyi anlamasını sağlar.Bu nedenle öğrencinin güçlü ve zayıf yanları daha kolay tespit edilerek her öğrenci için daha verimli bir ortam ve yaklaşım sağlanır. Her öğrenci küçük sınıflar sayesinde öğretmeni ile birebir ilişki kurma, konuşma ve sınıf tartışmalarına katılma ve hızlı şekilde sorularının cevaplarını alma imkanına sahip olur.

Küçük sınıflarda her bir öğrenci ile birebir ilgilenebilme imkanına sahip öğretmenler öğrencileri, sosyal sorumluluğu geliştirmeye yönelik bir çok aktiviteye de teşvik etmek için çaba harcamaktadır.  Öğrencilerin hayatında karakter gelişiminin akademik öğrenme ile  aynı derecede önemli olduğunu düşünen okulun esas hedefi, öğrencilerin yaşam boyu öğrenme sevgisini geliştirmelerinde yardımcı olmaktır.

Toronto Prep School  bilgi, teknoloji, bireysellik, sorumluluk becerilerini geliştirmek için dizayn edilmiş , güvenli, besleyici ve motive edilmiş bir ortamda, ebeveynlerin çocukları için mükemmel bir akademik program sunmaya kendini adamıştır.

Okula kayıt koşulları ve daha fazla bilgi alabilmek için, ücretsiz danışmanlık hizmeti verdiğimiz  www.novascola.com internet sitemizi ziyaret edebilir veya  1 (416) 657-8777 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.